Hľadáme dobrovoľníkov so záujmom o tému šikana a šikanovanie

Občianske združenie PSYCHIN – Inštitút duševného zdravia a pohody rozvíja svoje aktivity v oblasti prevencie, podpory a ochrany duševného zdravia a psychickej pohody. Zameriavame sa na také aktivity a praktické riešenia, ktoré prinášajú reálne zlepšenie kvality života ľudí, ktorých sa to priamo dotýka. Na obdobie rokov 2021-2022 máme pripravených celkovo 9 nových projektov. V priebehu […]

Získali sme grant na náš projekt Šikana: Nájdi pomoc a bezpečie

Grant na projekt Sikana

Nedávno sme sa s našim pripravovaným projektom Šikana: nájdi pomoc a bezpečie zapojili do grantovej výzvy Nadácie pre deti Slovenska. Sme veľmi radi, že spomedzi 125 žiadateľov z celého Slovenska sme sa umiestnili medzi 15 najúspešnejšími projektmi a získali sme finančnú podporu vo výške 1990€ na jeho realizáciu. Teší nás to o to viac, že […]

Šikana: Nájdi pomoc a bezpečie

Šikana PSYCHIN

V rámci našich aktivít za zlepšovanie duševného zdravia aktuálne pripravujeme komplexný preventívno-intervenčný projekt zameraný na vzdelávanie, prevenciu a aktívne riešenie problémov v oblasti šikany a šikanovania.  Cieľom projektu je pomáhať širokej aj odbornej verejnosti úspešne predchádzať šikane a efektívne zastavovať šikanovanie detí i mladých ľudí. Okrem pomoci samotným obetiam šikany bude projekt zameraný aj na […]