zlepšime spolu duševné zdravie na slovensku

Sme dobročinná organizácia s poslaním chrániť, podporovať a zlepšovať duševné zdravie ľudí v každom veku. Pridajte sa.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY
ZREALIZOVANÉ PROJEKTY
Psychoinfo PSYCHIN

PsychoINFO

Pripravujeme najväčší informačný internetový portál zameraný na prevenciu, podporu a rozvoj duševného zdravia na Slovensku. Prinesie množstvo aktuálnych odborných informácií, bude poskytovať osvetu a vzdelávanie o účinných spôsoboch prevencie a zlepšovania duševného zdravia, ako aj informácie o duševných problémoch a ich efektívnom riešení.

Šikana PSYCHIN

Šikana: Nájdi pomoc a bezpečie

Komplexný preventívno-intervenčný projekt zameraný na vzdelávanie, prevenciu a aktívne riešenie problémov v oblasti šikanovania. Vytvárame bezpečné miesto na stránke  www.sikana.sk pre všetkých, ktorých sa táto téma akokoľvek dotýka – pre obete šikany, rodičov, blízkych príbuzných, laickú verejnosť a tiež pre odborníkov (psychológovia, zdravotníci, pedagógovia).

Naše ciele

Zdieľať stránku

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email