zlepšime spolu duševné zdravie na slovensku

Sme dobročinná organizácia s poslaním chrániť, podporovať a zlepšovať duševné zdravie ľudí v každom veku. Pridajte sa.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY
ZREALIZOVANÉ PROJEKTY
Psychoinfo PSYCHIN

PsychoINFO

Pripravujeme najväčší informačný internetový portál zameraný na prevenciu, podporu a rozvoj duševného zdravia na Slovensku. Prinesie množstvo aktuálnych odborných informácií, bude poskytovať osvetu a vzdelávanie o účinných spôsoboch prevencie a zlepšovania duševného zdravia, ako aj informácie o duševných problémoch a ich efektívnom riešení.

Šikana PSYCHIN

Šikana: Nájdi pomoc a bezpečie

Komplexný preventívno-intervenčný projekt zameraný na vzdelávanie, prevenciu a aktívne riešenie problémov v oblasti šikanovania. Vytvárame bezpečné miesto na stránke  www.sikana.sk pre všetkých, ktorých sa táto téma akokoľvek dotýka – pre obete šikany, rodičov, blízkych príbuzných, laickú verejnosť a tiež pre odborníkov (psychológovia, zdravotníci, pedagógovia).

Naše ciele

  • Aby sme vzbudili celospoločenský záujem o hľadanie efektívnych a dlhodobých riešení v oblasti podpory, ochrany a zlepšenia duševného zdravia na Slovensku.

  • Aby štát i spoločnosť považovali duševné zdravie za rovnako dôležité a hodnotné ako telesné zdravie.

  • Aby boli ľudia s psychickou poruchou akceptovaní s väčším porozumením a viac začlenení do spoločnosti.

  • Aby každý človek so záujmom zlepšiť svoje duševné zdravie mal k dispozícii zrozumiteľné informácie, dostatočnú podporu a primeranú odbornú pomoc.

  • Aby sa významne zvýšila kvalita a celková účinnosť poskytovanej starostlivosti o duševné zdravie, najmä v oblasti poradenstva a individuálnej terapie.

Zdieľať stránku