Hľadáme dobrovoľníkov so záujmom o tému šikana a šikanovanie

Občianske združenie PSYCHIN – Inštitút duševného zdravia a pohody rozvíja svoje aktivity v oblasti prevencie, podpory a ochrany duševného zdravia a psychickej pohody. Zameriavame sa na také aktivity a praktické riešenia, ktoré prinášajú reálne zlepšenie kvality života ľudí, ktorých sa to priamo dotýka. Na obdobie rokov 2021-2022 máme pripravených celkovo 9 nových projektov. V priebehu […]

Získali sme grant na náš projekt Šikana: Nájdi pomoc a bezpečie

Grant na projekt Sikana

Nedávno sme sa s našim pripravovaným projektom Šikana: nájdi pomoc a bezpečie zapojili do grantovej výzvy Nadácie pre deti Slovenska. Sme veľmi radi, že spomedzi 125 žiadateľov z celého Slovenska sme sa umiestnili medzi 15 najúspešnejšími projektmi a získali sme finančnú podporu vo výške 1990€ na jeho realizáciu. Teší nás to o to viac, že […]

Ako vplýva COVID-19 na zdravotníkov a ľudí v prvej línii

Ako vplýva COVID-19 na zdravotníkov

Obmedzenie sociálnych kontaktov, izolácia, strata zamestnania či ekonomickej istoty. Opatrenia spojené s koronavírusom, zasiahli takmer do všetkých oblastí nášho života. Dlhodobo musíme čeliť doposiaľ nepoznaným výzvam. Problémy sú však nato, aby sa prekonávali. Vďaka vzájomnej podpore, nadhľadu a starostlivosti nielen o fyzické, ale aj psychické zdravie, môžeme zvládnuť aj tieto skúšky. Osobitnú pozornosť si podľa odborníkov vyžadujú […]

Šikana: Nájdi pomoc a bezpečie

Šikana PSYCHIN

V rámci našich aktivít za zlepšovanie duševného zdravia aktuálne pripravujeme komplexný preventívno-intervenčný projekt zameraný na vzdelávanie, prevenciu a aktívne riešenie problémov v oblasti šikany a šikanovania.  Cieľom projektu je pomáhať širokej aj odbornej verejnosti úspešne predchádzať šikane a efektívne zastavovať šikanovanie detí i mladých ľudí. Okrem pomoci samotným obetiam šikany bude projekt zameraný aj na […]

Vydržíte 1 mesiac bez alkoholu?

Pitie alkoholických nápojov má aj na Slovensku silnú tradíciu. Po alkohole zvykneme siahať v momentoch radosti, smútku, osláv, zoznámení, rozchodov, priateľských stretnutí, keď sa snažíme zahnať chmúrne myšlienky, nudu alebo … pijeme len tak „zo zvyku“.  Ako všetci dobre vieme, alkohol je návykový. Po alkohole zvyknú po prvýkrát ľudia siahnuť, aby im pomohol zmierniť silné negatívne […]

Naučme sa viac rozprávať o duševných problémoch

Naučme sa viac rozpravat o dusevnom zdravi

V našej spoločnosti sa otvorene rozpráva o škandáloch, sexe, financiách, náboženstve či iných háklivých témach. Napriek tomu, že sa považujeme za otvorenú spoločnosť, aj tak existujú mnohé dôležité veci, o ktorých sa žiaľ hovorí len veľmi málo. Medzi ne určite patrí aj duševné zdravie. Ľudia sa problémoch týkajúcich sa najmä psychickej oblasti stále hanbia hovoriť. […]

Kedy sa zlepší situácia v starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku?

Pomoci v oblasti s duševného zdravia sa venujeme už viac ako 10 rokov. Neustále stretávame ľudí s bezradnosťou a frustráciou z toho, ako na Slovensku (ne)funguje zdravotná starostlivosť oblasti duševného zdravia. O to viac nás potešili správy, že vláda má záujem v blízkej dobe podniknúť konkrétne kroky na zlepšenie situácie v tejto oblasti …  Plánujeme posunúť pacientov […]